GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
“CĂSUŢA CU POVEŞTI”La 1 decembrie 1971 Grădinița cu program prelungit Căsuța cu povești și-a deschis pentru prima dată porțile. Accesați!


Ne jucăm și învățăm să trăim împreună - Proiect educațional înscris în competiția pentru GALA EDUCAȚIEI

MOTTO,,Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” (Child’s Appeal, Mamie Gene Cole)

În perioada aprilie – iunie a anului 2017, Grădinița cu program prelungit Căsuța cu povești Bistrița, a desfășurat proiectul de dezvoltare socio-emoțională a copiilor preșcolari cu titlul Ne jucăm și învățăm să trăim împreună.

GRUPUL ȚINTĂ
- 380 copii prescolari cu vârsta de la 3 la 6 ani din Bistrița;
- 380 părinți ai copiilor
- 26 educatoare si profesori pentru învățământ preșcolar de la Grădinița cu program prelungit Căsuța cu povești Bistrița
- 1 director
- 2 psihologi clinicieni.
- 14 persoane –auxiliar didactic la Grădinița cu program prelungit Căsuța cu povești Bistrița

BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECTI
- 380 copii preșcolari cu vârsta de la 3 la 6 ani;
- 30 copii de la Asociația Micul Prinț - Centrul de Referințe și Resurse în Autism;
- 700 părinți de-ai copiilor;
- 54 educatoare si profesori pentru învățământ preșcolar din Centrul metodic nr 5 Bistrița- Năsăud;
- 14 persoane –auxiliar didactic (îngrijitoare) - la Grădinița cu program prelungit Căsuța cu povești Bistrița;
- 20 bătrâni de la Căminul pentru persoane vârstnice Bistrița;
- Grădinița cu Program Prelungit Căsuța cu povești Bistrița;
- Inspectoratul Școlar Bstrița-Năsăud;
- Asociația Micul Prinț - Centrul de Referințe și Resurse în Autism;
- Asociația de părinți Căsuța cu povești Bistrița;
- comunitatea municipiului Bistrița.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
1. ”Siguranța emoțională a copilului - esența relației educatoare-copil”- curs de formare pentru personalul grădiniței care lucrează cu copiii,
2. ”Pot să fiu un super coleg!"–activitate concurs în scopul formării la copii a abilității sociale de respectarea regulilor;
3. ”Învățăm împreună”- jocuri, povești și activități de educație socio-emoțională, desfășurate săptămânal sau zilnic și cuprinse în documentele de proiectare ale educatoarelor ;
4. ”Împărătia emoțiilor” – activitate demonstrativă cu copiii desfășurată în cadrul cercului pedagogic al educatoarelor;
5. ”Emoțiile copilariei” – înființarea și antrenarea formației de dans tematic a grădiniței;
6. ”Ziua Bucuriei, Ziua Curajului și Ziua Încrederii”- Ateliere de educație socio-emoțională pentru copii desfășurate în cadrul săptămânii Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!
7. ”Mă antrenez să fiu curajos si încrezător”- participare la competiția națională Școala altfel- Să știi mai multe să fii mai bun ;
8. „Un copil sănătos emoțional și social” –Ateliere educaționale pentru părinți;
9. ”Cum suntem și cum vrem să fim?”- Evaluarea nivelului de dezvoltare a abilităților socio-emoționale ale copiilor.

PARTENERI EDUCAȚIONALI
- Asociația de părinți Căsuța cu povești Bistrița,
- Direcția Socială a Primăriei Bistrița,
- Asociația Micul Prinț - Centrul de Referințe și Resurse în Autism
- Cabinetul individual de psihologie Dana Oprea – Bistrița
- Cabinetul inidividual de psihologie Sorina Petrică – București
- CSEI Lacrima Unirea


© GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUŢA CU POVEŞTI” 2016-2022