GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
“CĂSUŢA CU POVEŞTI”La 1 decembrie 1971 Grădinița cu program prelungit Căsuța cu povești și-a deschis pentru prima dată porțile. Accesați!

Informații

Nota avizare BPP 529 scoli.pdf
Info_PROF_vizibilitate_site_BPP.docx

Situatia persoanelor vaccinate_GPP Casuta cu povesti_03.11.2021
Situatia persoanelor vaccinate_GPP Casuta cu povesti_02.11.2021

Legislație

 1. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului - https://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf
 2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 - http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_copilului.php
 3. Legea educației naționale nr. 1/2011 - http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php
 4. ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Regulament%20cadru.pdf
 5. ORDIN 3851_2010_Repere Fundamentale in Invatarea si Dezvoltarea Timpurie_RFIDT.pdf - https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Invatamant-Preuniversitar/2016/prescolar/ORDIN 38
 6. Nota MEN ref. înscriere învățământ preșcolar 2017 - https://www.edu.ro/sites/default/files/nota%20ISJ%20inscriere%20prescolar%202017.pdf
 7. Ghid pentru părinți în vederea înscrierii copiilor la grădiniță - https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/prescolar/ghiduri/Ghid%20ARACIP%20inscriere%20gradinite%209%20apr%202016.pdf
 8. https://www.edu.ro/sites/default/files/3027_2018_2.pdf
 9. https://www.edu.ro/sites/default/files/Regulament%20cadru%202016_0_2.pdf
 10. https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_actualizata2018.pdf
 11. http://www.isjtr.ro/mat/curriculum/invatamant_preprimar/legea_248_2015/1_Lege_248_2015.pdf

Oferta educațională

Fișa evaluare 3-5 ani
Fișa evaluare 5-6 ani
Proiecte educative 2015-2016
Proiecte educative 2014-2015
PROIECTE EDUCATIVE 2017-2018
PROIECTE EDUCATIVE 2018-2019
PROIECTE EDUCATIVE AN SCOLAR 2019-2020
Curriculum Educatie Timpurie 2019
Curriculum Limba Romana
Elemente de noutate ale Curriculumului pentru educație timpurie
Fisa pentru aprecierea progresului individual
SUPORT PENTRU EXPLICITAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE 2019
Curriculum pentru educatie timpurie 2019

Management

Program audiențe director: Vineri 10-12
RAEI 2021-2022
Organigrama
Planul de dezvoltare instituțională
Regulamentul de ordine interioară
Raport privind calitatea educatiei GPP Casuta cu povesti_2020-2021
Proiect de dezvoltare institutionala 2016-2021

Administrativ

Venituri brute ale personalului - luna septembrie 2021

C.E.A.C.

Raport anual asupra calității educatiei GPP Căsuța cu povești 2021-2022
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2020-2021
PLAN DE EVALUARE A CALITATII 2019-2020 p3
PLAN DE EVALUARE A CALITATII 2019-2020 p2
PLAN DE EVALUARE A CALITATII 2019-2020 p1
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2019-2020 p3
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2019-2020 p2
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2019-2020 p1
PLAN OPERATIONAL 2019-2020 p3
PLAN OPERATIONAL 2019-2020 p2
PLAN OPERATIONAL 2019-2020 p1
Regulament CEAC.pdf
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2017-2018
PLAN OPERAÅ¢IONAL ANUAL PENTRU ASIGURAREA CALITÄ‚Å¢II EDUCAÅ¢IEI
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2018-2019
Strategia de evaluare internă

© GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUŢA CU POVEŞTI” 2016-2022