GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
“CĂSUŢA CU POVEŞTI”


Legislație

 1. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului - https://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf
 2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 - http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_copilului.php
 3. Legea educației naționale nr. 1/2011 - http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php
 4. ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Regulament%20cadru.pdf
 5. ORDIN 3851_2010_Repere Fundamentale in Invatarea si Dezvoltarea Timpurie_RFIDT.pdf - https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Invatamant-Preuniversitar/2016/prescolar/ORDIN 38
 6. Nota MEN ref. înscriere învățământ preșcolar 2017 - https://www.edu.ro/sites/default/files/nota%20ISJ%20inscriere%20prescolar%202017.pdf
 7. Ghid pentru părinți în vederea înscrierii copiilor la grădiniță - https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/prescolar/ghiduri/Ghid%20ARACIP%20inscriere%20gradinite%209%20apr%202016.pdf
 8. https://www.edu.ro/sites/default/files/3027_2018_2.pdf
 9. https://www.edu.ro/sites/default/files/Regulament%20cadru%202016_0_2.pdf
 10. https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_actualizata2018.pdf
 11. http://www.isjtr.ro/mat/curriculum/invatamant_preprimar/legea_248_2015/1_Lege_248_2015.pdf

Oferta educațională

Fișa evaluare 3-5 ani
Fișa evaluare 5-6 ani
Proiecte educative 2015-2016
Proiecte educative 2014-2015
PROIECTE EDUCATIVE 2017-2018
PROIECTE EDUCATIVE 2018-2019
PROIECTE EDUCATIVE AN SCOLAR 2019-2020
Curriculum Educatie Timpurie 2019
Curriculum Limba Romana
Elemente de noutate ale Curriculumului pentru educație timpurie
Fisa pentru aprecierea progresului individual
SUPORT PENTRU EXPLICITAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE 2019
Curriculum pentru educatie timpurie 2019

Management

Organigrama
Planul de dezvoltare instituțională
Regulamentul de ordine interioară

Administrativ

C.E.A.C.

Strategia de evaluare internă
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2018-2019
PLAN OPERAŢIONAL ANUAL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2017-2018
Regulament CEAC.pdf
PLAN OPERATIONAL 2019-2020 p1
PLAN OPERATIONAL 2019-2020 p2
PLAN OPERATIONAL 2019-2020 p3
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2019-2020 p1
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2019-2020 p2
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2019-2020 p3
PLAN DE EVALUARE A CALITATII 2019-2020 p1
PLAN DE EVALUARE A CALITATII 2019-2020 p2
PLAN DE EVALUARE A CALITATII 2019-2020 p3

© GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUŢA CU POVEŞTI” 2016-2020