GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
“CĂSUŢA CU POVEŞTI”


Legislație

 1. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului - https://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf
 2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 - http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_copilului.php
 3. Legea educației naționale nr. 1/2011 - http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php
 4. ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Regulament%20cadru.pdf
 5. ORDIN 3851_2010_Repere Fundamentale in Invatarea si Dezvoltarea Timpurie_RFIDT.pdf - https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Invatamant-Preuniversitar/2016/prescolar/ORDIN 38
 6. Nota MEN ref. înscriere învățământ preșcolar 2017 - https://www.edu.ro/sites/default/files/nota%20ISJ%20inscriere%20prescolar%202017.pdf
 7. Ghid pentru părinți în vederea înscrierii copiilor la grădiniță - https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/prescolar/ghiduri/Ghid%20ARACIP%20inscriere%20gradinite%209%20apr%202016.pdf
 8. https://www.edu.ro/sites/default/files/3027_2018_2.pdf
 9. https://www.edu.ro/sites/default/files/Regulament%20cadru%202016_0_2.pdf
 10. https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_actualizata2018.pdf
 11. http://www.isjtr.ro/mat/curriculum/invatamant_preprimar/legea_248_2015/1_Lege_248_2015.pdf

Oferta educațională

Curriculumul național preșcolar 2008
Fișa evaluare 3-5 ani
Fișa evaluare 5-6 ani
Proiecte educative 2015-2016
Proiecte educative 2014-2015
PROIECTE EDUCATIVE 2017-2018
PROIECTE EDUCATIVE 2018-2019

Management

Organigrama
Regulamentul de ordine interioară
Planul de dezvoltare instituțională

Administrativ

C.E.A.C.

Strategia de evaluare internă
PLAN DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI 2018-2019
PLAN OPERAŢIONAL ANUAL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2017-2018
REGULAMENT CEAC

© GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUŢA CU POVEŞTI” 2016-2018